9.11.13

Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Ποιος είναι ο ορθόδοξος χριστιανός;

Η ιδιότητα του χριστιανού, κατά τον Απόστολα Παύλο , είναι η ιδιιότητα του αγωνιστή στον καλόν αγώνα. "Τον αγώνα τον καλόν ηγώνισμαι, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστιν τετήρηκα. λοιπόν απάκειταί μοι ο της δικαιοσύνης στέφανος, ον αποδώσει μοι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, ου μόνον δε εμοί, αλλά και πάσι τοις ηγαπηκόσι την επιφάνειαν αυτού." (2Τί. 7-8).

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θεωρεί τον άνθρωπο της πτώσεως ευρισκόμενον στο σκοτάδι και προσεύχεται ο Θεός να διαλύσει το σκοτάδι μέσα του.

Ο Άγιος Νείλος, θεωρεί τον άνθρωπο της πτώσεως ως τραυματισμένον που χρειάζεται βοήθεια.

"Η Ορθόδοξος πνευματικότης" κατά τον π. Ιωάννη Ρωμανίδη, "είναι μία θεραπευτική αγωγή, η οποία απευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους και είναι σχεδιασμένη να περιλάβη όλους τους ανθρώπους" (π. Ιωάννου Ρωμανίδη, Πατερική Θεολογία, Εκδόσεις Παρακαταθήκη, σελ.246)

Ο Ρώσος Θεολόγος Αλέξανδρος Σμέμαν, στο βιβλίο του "Εξ Ύδατος και Πνεύματος" , εκδόσεις Δόμος, σελ.177, γράφει: "Ενώ η αρχαία Εκκλησία κατανοούσε τον εαυτό της ως "militia Christi", ως το λαό του Θεού που στρατολογήθηκε για να παλαίψει με τον Εχθρό, ο σύγχρονος Χριστιανός προτιμάει να ταυτιστεί όχι μ΄ έναν πολεμιστή που στρατολογήθηκε για έναν πολύχρονο πόλεμο, αλλά μ΄ έναν ασθενή σε κλινική."

Οι διαφορές αυτές ως προς την ιδιότητα του πιστού, νομίζω ότι οφείλονται στο ότι οι Πατέρες όταν μιλούν για το θέμα αυτό, απαντούν σε κάποια διαφορετική κάθε φορά αιρετική άποψη.

Παράδειγμα, η ιδιότητα του χριστιανού ως ασθενούς και η διάκριση των χριστιανών σε ασθενείς και θεραπευμένους, απαντάει στην αιρετικά άποψη, που διαιρεί τον κόσμο σε καλούς και σε κακούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: