24.9.11

Ο αδιάλειπτος πόλεμος


Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου
Στον αδιάλειπτο πόλεμο μεταξύ του Εχθρού που απειλεί να καταστρέψει τη Δημιουργία και του Θεού, ο Εχθρός διαθέτει τις εξής δυνάμεις: Την αμαρτία, τον πλούτο, το κράτος, τα πολιτικά κόμματα, τα ΜΜΕ κ.ά.

Ο Εχθρός του Θεού χρησιμοποιεί δίχως έλεος τις δυνάμεις που διαθέτει, ιδίως όταν τις στρέφει κατά της κορυφαίας δημιουργίας του Θεού, κατά του ανθρώπου. Υποβάλλει μέσα στις καταστροφικές δυνάμεις τον ενδόμυχο φόβο του υπερπληθυσμού που γεννά μίσος εναντίον των λαών, των εθνών και ολοκλήρου της ανθρωπότητας.

Ο Θεός διαθέτει τους Αγίους και τους Αγγέλους Του και κανείς δεν ξέρει, αν τις χρησιμοποιήσει ή αν δεν εφαρμόσει την πάγια τακτική Του, αντί να ασκήσει βία η οποία θα δημιουργήσει θύματα, γίνεται ο Ίδιος θύμα, σαν πατέρας προς τέκνα.

Ο Θεός είναι αισιόδοξος. Μιλάει με την αιώνια προοπτική Του, ενώ εμείς σκεφτόμαστε με την προοπτική της σύντομης ζωής μας επάνω στη γη. Λέει ο Θεός: "Εάν τις περπατεί εν τη ημέρα ου προσκόπτει." (Αν περπατεί κανείς την ημέρα δεν σκοντάφτει).

Περπατώ την ημέρα σημαίνει ότι ακολουθώ το δρόμο του Θεού. Άρα πέραν του αν χρησιμοποιήσει ή όχι ο Κύριος τις δυνάμεις Του, όποιος δε θέλει να είναι με το στρατόπεδο του Εχθρού, δεν έχει παρά να ακολουθεί το δρόμο του Θεού και δεν θα πάθει τίποτα.

Αυτό μου θυμίζει τα λόγια που λέει ο Ιησούς στη Μάρθα την αδελφή του Λαζάρου.
Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μεταφέρει τον εξής διάλογο: "Είπε ουν η Μάρθα προς τον Ιησούν. Κύριε, ει ης ώδε, ο αδελφός μου ουκ αν ετεθνήκει.Αλλά και νυν οίδα ότι όσα αν αιτήση τον Θεόν, δώσει σοι ο Θεός.Λέγει αυτή ο Ιησούς. Αναστήσεται ο αδελφός σου. Λέγει αυτώ η Μάρθα. Οίδα ότι αναστήσεται εν τη αναστάσει εν τη εσχάτη ημέρα. Είπεν αυτή ο Ιησούς. Εγώ ειμί η ανάστασις και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνη, ζήσεται. και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; Λέγει αυτώ. Ναι, Κύριε, εγώ πεπίστευκα ότι συ ει ο Χριστός ο υιός του Θεού ο εις τον κόσμον ερχόμενος."

Ανατωτιέμαι για το σκοπό του Θεού σ΄ αυτόν τον αδιάλειπτο πόλεμο. Θα μπορούσαμε άραγε να παραβάλουμε τον πόλεμο με την αρρώστια του Λαζάρου, και να πούμε ότι όπως η αρρώστια του Λαζάρου, έτσι και ο πόλεμος αυτός δεν είναι προς θάνατον, αλλά προς δόξαν Θεού;

Ο Θεός έχει μεγάλη υπομονή! Περιμένει άραγε να αντιληφθεί ο κόσμος ότι δεν μπορεί να ζει με μύθους και με ψευδαισθήσεις; "Η νύχτα προχώρησε η δε ημέρα πλησίασε." Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου σημαίνουν ότι η νύχτα θα γίνει πιο φωτεινή από μέρα όταν ο κόσμος αντιληφθεί την αδυναμία του χωρίς το Χριστό και επιστρέψει σ΄Αυτόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: