16.8.11

Ενθυμήσεις

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Οι ενθυμήσεις δε σβήνουν εύκολα από τη μνήμη. Ίσως δε σβήνουν ποτέ με τις δικές μας δυνάμεις.Η Δύση μάταια περιμένει βοήθεια από τον άνθρωπο.Όσο πληθαίνουν οι ψυχοθεραπευτές τόσο αυξάνουν εκείνοι που καταφεύγουν σ΄ αυτούς. Εμείς περιμένουμε βοήθεια απ΄ το Θεό.
"Προωρώμην τον Κύριόν μου ότι εκ δεξιών μου εστί, ίνα μη σαλευθώ", λέει ο Δαβίδ. Όταν βλέπουμε διαρκώς μπροστά μας τον Κύριο να προπορεύεται δεν είμαστε δούλοι της φαντασίας μας και της μνήμης μας.Η φαντασία μας και η μνήμη μας δεν είναι ανεξέλεγκτες. Δεν μας βασανίζουν μαύρες σκέψεις, φοβίες,ανησυχίες και δεν μας φέρνουν σε απόγνωση, χωρίς να μπορούμε να βρούμε πουθενά λίγη ησυχία.
Στο χωριό μου μερικά παιδιά δεν φοβούνταν τα δηλητηριώδη φίδια. Τα έπιαναν και τους έβγαζαν τα δόντια. Ύστερα έπαιζαν μαζί τους, γιατί ήταν εντελώς ακίνδυνα. Τα δηλητηριώδη φίδια ήταν ακίνδυνα, γιατί δίχως δόντια δεν μπορούσαν να χύσουν το δηλητήριο τους. Το ίδιο συμβαίνει με τις ενθυμήσεις όταν η πίστη στο Χριστό και η τήρηση των Εντολών Του μας προστατεύει.
Κάποτε ρώτησα τον πνευματικό μου, γιατί δεν θυμάμαι τί κακό μου έχουν κάνει; H λήθη, είπε, είναι η αρχή της συγνώμης. Το κακό που μ΄ έκαναν οι άλλοι το ξεχνούσα. Αλλά το κακό που έκανα εγώ ο ίδιος στον εαυτό μου δεν το ξεχνούσα ποτέ. Τί έπρεπε να κάνω με αυτό; Τί δεν πρέπει να κάνεις, είπε. Δεν πρέπει να αφήσεις την προσευχή. Να σηκωθείς αμέσως από την πτώση σου και να συνεχίσεις την προσευχή. Ο Εχθρός σε έσπρωξε στον πειρασμό για να σε χωρίσει απ΄ το Θεό. Σήκω και συνέχισε την προσευχή. Η προσευχή μαζί με την εξομολόγηση είναι τα πνευματικά όπλα στον αόρατο πόλεμο με τον εχθρό του ανθρώπου.
Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 9 γράφει: "Τω καιρώ εκείνω , εμβάς ο Ιησούς εις πλοίον διεπέρασε, και ήλθεν είς την ιδίαν πόλιν. Και ιδού προσέφερον αυτώ παραλυτικόν επί κλίνης βεβλημένον. και ιδών ο Ιησούς την πίστιν αυτών είπε τω παραλυτικώ. Θάρσει, τέκνον. αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου. Και ιδού τινές των γραμματέων είπον εν εαυτοίς. Ούτος βλασφημεί. Και ιδών ο Ιησούς τας ενθυμήσεις αυτών είπεν. Ίνα τί υμείς ενθυμείσθε πονηρά εν ταις καρδίαις υμών;"
Ο Ιησούς βλέπει μέσα στην καρδιά μας τις ενδόμυχες σκέψεις μας και μας θεραπεύει όταν ζητάμε το έλεός Του:
Τα ελεή σου , Κύριε, εις τον αιώνα άσομαι.
Ότι είπας. Εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσεται.


Δεν υπάρχουν σχόλια: