25.9.16

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ;

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Η ένωση της Εκκλησίας με τις αιρέσεις είναι αδύνατη όπως είναι αδύνατη η ένωση της φωτιάς με το χιόνι.

Ο Ιησούς έδιωξε με το μαστίγιο τους εμπόρους απ΄ τον οίκο του Θεού. Δεν μπορεί ποτέ ο οίκος της προσευχής να είναι οίκος εμπορίου. Όπου το κοσμικό συγχέεται με το πνευματικό, η Θεία Χάρη δεν το επισκέπτεται. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Πνεύμα για ιδιοτελείς σκοπούς. Αυτό είναι μαγεία δεν είναι Ορθοδοξία.

ПОЧЕМУ НЕВОЗМОЖНО СОЮЗ ЦЕРКВИ С CECTAC?
Союз Церкви с сектами невозможно, так как объединение огня со снегом невозможно.
Иисус прогнал со своими кнутом купцов из дома Божия. Никогда не может дом молитвы, чтобы быть твердой торговли. Там, где светская спутать с духовной, божественной благодати нет посещения. Вы не можете использовать Духа в корыстных целях. Это магия не православие.

WHY IS IMPOSSIBLE THE UNION OF CHURCH WITH SECTS?
The union of the Church with sects is impossible as the union of fire with the snow is impossible.
Jesus drove away with their whip merchants from the house of God. Never may the house of prayer to be firm trade. Where secular confused with the spiritual, the divine grace no visits. You can not use the Spirit for selfish purposes. This is magic is not Orthodoxy .

ПОЧЕМУ НЕВОЗМОЖНО СОЮЗ ЦЕРКВИ С CECTAC?

WHY IS IMPOSSIBLE THE UNION OF CHURCH WITH SECTS?

Δεν υπάρχουν σχόλια: