18.5.14

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Η Ορθοδοξία είναι θεραπεία τόσο των διωκομένων από τις διώξεις όσο και των διωκτών από την κακία τους. Ζητάμε απ΄ το Θεό όχι μόνο να μας βοηθήσει στον αγώνα μας να ελευθερωθούμε από τους διώκτες μας, αλλά να μας βοηθήσει να αγωνιστούμε για να ελευθερώσουμε και τους διώκτες μας από την κακία τους. Οτιδήποτε άλλο κάνουμε συντηρεί , ενισχύει και επεκτείνει τη βία.

Οι Στωικοί πίστευαν ότι σ΄ ένα κόσμο που δεν τηρεί την Οδό, ο μόνος τρόπος να ζεις είναι η ανοχή και η αποχή. Να να μην απαντάς στη βία με τη βία (Ανοχή) και να μην συμμετέχεις στην ανομία των διωκτών (Αποχή). Ανέχου τη βία και απέχου από τη βία.

Η φιλοσοφία τους, η οποία ήκμασε στα χρόνια του Χριστού δεν απέχει από τη Χριστιανική Διδασκαλία. Ο Χριστός δίδαξε να μην απαντάμε στη βία με τη βία (Ανοχή), αλλά να απέχουμε από τη βία, και επί πλέον να απαντάμε στη βία με την αγάπη

Η στάση του χριστιανού είναι θετική. Δεν απέχει απλώς από τη βία, αλλά ενεργεί για την θεραπεία της. Αγωνίζεται όχι μόνο να ελευθερωθεί από τον διώκτη του, αλλά να ελευθερώσει και το διώκτη του απ΄ την κακία του.

Η Ορθοδοξία είναι θεραπεία τόσο των διωκομένων από τις διώξεις όσο και των διωκτών από την κακίας τους. Οτιδήποτε άλλο κάνουμε συντηρεί , ενισχύει και επεκτείνει τη βία.


Δεν υπάρχουν σχόλια: