26.10.17

Ο ΠΛΑΤΩΝ ΗΤΑΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Παραθέτουμε πρώτα ως προοίμιο μια συνοπτική παρουσίαση του θέματος και κατόπιν ακολουθεί ολόκληρο το μικρό δοκιμιο:

Ο Πλάτων ήταν αιρετικός. Ταύτιζε τη Δημιουργία με το Θεό (...)
Σ' αυτήν την αίρεση έπεσε ο Πλάτων κι ο δυτικός κόσμος, γιατί θεωρεί τις ενέργειες του Θεού (Χάρη), κτιστές. Αλλά αν είναι κτιστές οι ενέργειες του Θεού, δηλαδή απ΄ το υλικό που είναι και ο φθαρτός κόσμος, πώς θα μας βγάλουν στον άφθαρτο κόσμο, οι φθαρτές ενέργειες του Θεού; (...)

Θα μου πείτε και τί τους πειράζει να δεχθούν ότι οι Ενέργειες του Θεού είναι άκτιστες; Τους πειράζει γιατί αν οι ενέργειες του Θεού είναι κτιστές γίνονται μέσω του ανθρώπου,, του ανώτερου από όλα τα πλάσματα, άρα ο αρχιερέας είναι ο υποκατάστατος του Θεού και ο Θεός έπλασε τον κόσμο, όπως λέει ο άλλος αιρετικός φιλόσοφος ο Επικούρειος, και δεν ενδιαφέρεται πια γι΄ αυτόν, γιατί έχει βάλει στη θέση τον αντικαταστάτη του, τον αλάθητο Πάπα.

Όλη η φασαρία γίνεται για να υποκατασταθεί ο Θεός από τον άνθρωπο. Και τί με νοιάζει εμένα, θα σου πει κάποιος που δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Σε νοιάζει πιο πολύ από ό,τι μπορείς να βάλει ο νους σου.
Ο Θεός έδωσε τις Ενέργειές Του (τη χάρη) να προστατεύει τους φτωχούς και Αν όμως,όπως συμβαίνει ο αντικαταστάτης του Θεου, ο άνθρωπος,, προσκυνάει τον ισχυρό ή είναι ο ίδιος ο ισχυρός , η περίπτωση του καισαροπαπισμού, ποιός θα υπερασπιστεί τον φτωχό και τον αδύνατο από την κατάχρηση της εξουσίας.

___________ .___________


Ο Πλάτων ήταν αιρετικός. Ταύτιζε τη Δημιουργία με το Θεό. Αν ο Θεός είναι από το ίδιο "υλικό", που είναι η Δημιουργία Του, στην πραγματικότητα όσοι πιστεύουν στην ιδέα αυτή του Πλάτωνος είναι άθεοι, δεν έχουν δηλαδή ελπίδα να υπερβούν από την "εντροπία" της Δημιουργίας ή αλλιώς να λυτρωθούν απ'[ τη φθορά. Άρα δεν πιστεύουν στο Θεό. Ο άνθρωπος για τους απελπισμένο, τοn "deses[erado", όπως τον λένε οι Ισπανοί, δεν είναι παρά ένα ον προς θάνατον, όπως όλα τα άλλα ζωντανά πλάσματα.
Σ' αυτήν την αίρεση έπεσε ο Πλάτων κι ο δυτικός κόσμος, γιατί θεωρεί τις ενέργειες του Θεού (Χάρη), κτιστές. Αλλά αν είναι κτιστές οι ενέργειες του Θεού, δηλαδή απ΄ το υλικό που είναι και ο φθαρτός κόσμος, πώς θα μας βγάλουν στον άφθαρτο κόσμο, οι φθαρτές ενέργειες του Θεού; Το φθαρτό είναι παραδομένο στη φθορά. Από την άλλη μεριά ο Θεός είναι έξω απ΄ τη Δημιουργία Του. Όπου είναι ο Θεός είναι και η ουσία Του. Άρα δεν μπορεί η ουσία του Θεού να ταυτιστεί με την ουσία του υλικού κόσμου. Ο Θεός είναι απέραντος, απλησίαστος, απεριόριστος, άπειρος, απερίγραπτος ασύλληπτος και δεν υπάρχει ουδεμία ομοιότητα, αναλογία, αντίθεση με την Δημιουργία, τον κτιστό κόσμο, όπως λέγεται. Πώς θα περιοριστεί ο απεριόριστος Θεός μέσα στο Σύμπαν, και πώς θα μας βγάλει, αν δεν το κάνει με τις Ενέργειες, που δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, αλλά εκ Θεού και γι΄ αυτό μπορούν να μας ελευθερώσουν.
Θα μου πείτε και τί τους πειράζει να δεχθούν ότι οι Ενέργειες του Θεού είναι άκτιστες; Τους πειράζει γιατί αν οι ένέργειες του Θεού είναι κτιστές γίνονται μέσω του ανθρώπου,, του ανώτερου από όλα τα πλάσματα, άρα ο αρχιερέας είναι ο υποκατάστατος του Θεού και ο Θεός έπλασε τον κόσμο, όπως λέει ο άλλος αιρετικός φιλόσοφος ο Επικούρειος, και δεν ενδιαφέρεται πια γι΄ αυτόν, γιατί έχει βάλει στη θέση τον αντικαταστάτη του, τον αλάθητο Πάπα.
Όλη η φασαρία γίνεται για να υποκατασταθεί ο Θεός από τον άνθρωπο. Και τί με νοιάζει εμένα, θα σου πει κάποιος που δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Σε νοιάζει πιο πολύ από ό,τι μπορείς να βάλει ο νους σου.
Ο Θεός έδωσε τις Ενέργειές Του (τη χάρη) να προστατεύει τους φτωχούς και Αν όμως,όπως συμβαίνει ο αντικαταστάτης του Θεου, ο άνθρωπος,, προσκυνάει τον ισχυρό ή είναι ο ίδιος ο ισχυρός , η περίπτωση του καισαροπαπισμού, ποιός θα υπερασπιστεί τον φτωχό και τον αδύνατο από την κατάχρηση της εξουσίας;
Ο Ιησούς περπάτησε στη Γη ως Θεάνθρωπος. Ο Θεός ταπείνωσε τον Εαυτό του γενόμενος άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού. Τα θαύματά Του εποίησε με την Άκτιστη Χάρη του Θεού, δηλαδή με τις Ενέργειες του Θεού, όχι με την Ουσία του Θεού. Η Ουσία του Θεού, όπως είπαμε δεν περιλαμβάνεται στον κόσμο αυτόν, ο οποίος θα καταστραφεί. Αν ο κόσμος αυτός είχε την Ουσία του Θεού θα ήταν αιώνιος, δηλαδή ο κόσμος θα ήταν ο Θεός, όπως πιστεύουν οι ειδωλολάτρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: