27.9.17

ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Η σύγχρονη ιατρική επιστήμη στην πραγματικότητα δέχεται , ως αιτία πολλών ασθενειών την ψυχή (ψυχοσωματικές ασθένειες), αυτό δηλαδή που οι Προφήτες του Χριστού προφήτεψαν χιλιάδες χρόνια πριν κι αυτό που διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο για τις θεραπείες που έκανε ο Χριστός στους πάσχοντες. Ολόκληρος ο πληθυσμός της πόλης , γράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος συγκεντρώθηκε ζητώντας από τον Ιησού την θεραπεία του. «Ότε έδυ ο ήλιος, έφερον προς αυτόν πάντας τους κακώς έχοντας, και τους δαιμονιζομένους. Και εθεράπευσε πολλούς κακώς έχοντας ποικίλαις νόσοις. Και δαιμόνια πολλά εξέβαλε, και ουκ ήφιε λαλείν τα δαιμόνια, ότι ήδεισαν αυτόν Χριστόν είναι.» (Μαρκ.α΄32-34).
(Κατά το δειλινό, όταν έδυσε ο ήλιος, του έφεραν όλους τους αρρώστους και τους δαιμονισμένους, κι όλοι οι κάτοικοι της πόλης είχαν μαζευτεί μπροστά στη θύρα. Ο Ιησούς θεράπευσε πολλούς που υπέφεραν από διάφορες ασθένειες, κι έβγαλε πολλά δαιμόνια. Δεν τα άφηνε όμως να μιλούν, γιατί τον αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας. )
Στην Αγία Γραφή, στο Βιβλίο Παροιμιών, διαβάζουμε για τον Λόγο του Θεού ότι είναι οι πηγές της ζωής του ανθρώπου: «ζωή γαρ εστιν τοις ευρίσκουσιν αυτάς/ και πάση σαρκί ίασις/ πάση φυλακή τήρει σην καρδίαν/ εκ γαρ τούτων έξοδοι ζωής.» (Παρ.4:22-24)
(διότι αι ζωογόνοι πηγαί της θείας αληθείας και σοφίας γίνονται αιτία ευτυχισμένης ζωής εις εκείνους, που τους ευρίσκουν και αποβαίνουν διά πάντα άνθρωπον ριζική και αποτελεσματική θεραπεία από κάθε κακόν. Με κάθε προσοχήν και επαγρύπνησιν φύλαττε την καρδίαν σου, διότι από το περιεχόμενόν της αναβλύζουν τρόποι ζωής) (Ι.Θ.Κολιτσάρα).

Δεν υπάρχουν σχόλια: