9.11.17

ΔΥΝΑΜΙΣ

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Μ’ αρέσει στην Εκκλησία, όταν βγαίνει ο ιερέας στην Ωραία Πύλη, και εύχεται μεγαλοφώνως «ΔΥΝΑΜΙΣ». Πιστεύω ότι η δύναμη αυτή είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η οποία γίνεται αισθητή σε μας γιατί δίνει ζωή στο πνεύμα και στο σώμα μας. Στο Σύμβολο της Πίστεως ονομάζουμε το Άγιο Πνεύμα «ζωοποιό», που με τις άκτιστες Ενέργειές Του (Θεία Χάρη)  δίνει ζωή, αναζωογονεί, αναγεννά, ξανανιώνει τα πάντα, γιατί γεμίζει με την παρουσία Του τα πάντα. Αυτό που εξαρτάται από εμάς είναι, να κρατάμε με την προσοχή και την κατάλληλη άσκηση, πάντα ανοιχτά τα κανάλια στα οποία κυκλοφορεί η Άκτιστη Ενέργεια, η Θεία Χάρη του Αγίου Πνεύματος παντού στο σώμα μας και στην ψυχή μας.
Η ενέργεια αυτή είναι του Αγίου Πνεύματος (άκτιστη) και δεν είναι ενέργεια του κτιστού κόσμου, όπως νομίζουν στη Δύση, γιατί στη Δύση, μετά το Σχίσμα, δεν διακρίνουν την ουσία του Θεού και τις ενέργειες του Θεού και θεωρούν τη χάρη του Θεού κτιστή, δηλαδή όχι του Θεού, αλλά ως ένα από στοιχεία αυτού του κόσμου.
Η Δύση προσπαθεί να εξηγήσει με τη λογική της Θεία Χάρη: Αφού κανείς δεν γνωρίζει την ουσία του Θεού ούτε τη Θεία Χάρη γνωρίζει. Αλλά η χάρη δεν είναι άγνωστη στον άνθρωπο. Άρα η Χάρη δεν είναι του Θεού, αλλά του κτιστού αυτού κόσμου. Ο συλλογισμός αυτός της Δύσης, στην πράξη σημαίνει ότι διαχειριστής αυτής της χάρης δεν είναι ο Θεός, αλλά είναι ο εκπρόσωπός του στη γη. (καισαροπαπισμός, συγχωροχάρτια).
Την άκτιστη θεία χάρη εννοεί ο Ιησούς όταν λέγει να ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά να μην είμαστε από τα στοιχεία αυτού του κόσμου, αλλά από τα στοιχεία της άκτιστης θείας χάρης, όταν επιτρέπουμε στη θεία χάρη να μας επισκεφτεί.
Στο εθιμκό δίκαιο , όταν μιλούμε για κάποιο έθιμο, που δεν γνωρίζουμε την πηγή του , χρησιμοποιούμε την αρχαιοπρεπή έκφραση «ουδείς οίδε εξότου φάνη», που σημαίνει κατά λέξη, «κανένας δεν ξέρει πότε φάνηκε». Κανένας λοιπόν δεν ξέρει πότε φάνηκαν οι εθιμικοί κανόνες, που ενώ είναι γνωστοί στους απλούς ανθρώπους του λαού μας, η επιστήμη τους αγνοεί. ΟΙ απλοί άνθρωποι γνωρίζουν τέτοιους εθιμικούς κανόνες του εθιμικού πολιτισμού, οι οποίοι έφθασαν μέχρις αυτούς «πάππον προς πάππον», απ΄ τον ένα παππού στον άλλον. Υπάρχει ένας ολόκληρος πολιτισμός που διαδόθηκε προφορικά από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα , που μόνο λίγοι ερευνητές, από τους επιστήμονες, ανακαλύπτουν κατά καιρούς κάποιους κανόνες του και τους φέρνουν στο φως.
Η αγράμματη γιαγιά μου γνώριζε, από τη γιαγιά της και εκείνη από τη δική της γιαγιά, πού βρίσκεται το κέντρο της δύναμης (ζωτικής ενέργειας) στο σώμα και μπορούσε να διεγείρει το κέντρο αυτό της δύναμης , για να ρέει η δύναμη ελεύθερα στα κανάλια της, όταν αισθανόμαστε εκείνη την γενική καταβολή της δύναμης στο σώμα μας και στο πνεύμα μας, που γίνεται αισθητή σαν μια γενική αδιαθεσία. Γνώριζε πώς ανοίγουν τα κανάλια της δύναμης για να κυκλοφορεί ελεύθερα η ζωτική αυτή ενέργεια παντού σε όλο το σώμα, ώστε να λειτουργούν ανεμπόδιστα τα διάφορα συστήματα και τα αντίστοιχα όργανά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: