24.11.17

Περί Δαιμόνων κατά την Ορθόδοξη Παράδοση και την Επιστήμη

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Η Ορθόδοξη Παράδοση του Ελληνικού λαού μορφώνει τους νέους όχι μόνο από τα βιβλία αλλά ιδίως από την μελέτη των βίων των Αγίων, δηλαδή από τα ζωντανά παραδείγματα. Γι΄ αυτό μπορεί να πει όπως ο Ιώαννης ο Ευαγγελιστής ότι τον Λόγο της ζωής, τον είδαμε, τον αγγίξαμε τον ψηλαφίσαμε. τον ακούσαμε, δεν μιλάμε από τα βιβλία.
Τα νοερά (ασώματα) όντα που η Ορθόδοξη Παράδοση ονομάζει δαίμονες, η επιστήμη τα ονομάζει ψυχικές και πνευματικές καταστάσεις που δρουν αυτόνομα μέσα μας και δεσμεύουν την ελευθερία μας.
Δεν υπάρχουν δαίμονες, λέει η επιστήμη, υπάρχουν μόνον ψυχικές και πνευματικές καταστάσεις οι οποίες δρουν αυτόνομα μέσα μας και δεσμεύουν την ελευθερία μας. Το ίδιο που κάνουν οι δαίμονες σύμφωνα με την Παράδοση. Η διαφορά της Επιστήμης με την Ορθόδοξη Παράδοση είναι στην πραγματικότητα ως προς την βούληση των όντων που η Παράδοση του λαού τους ονομάζει «δαίμονες» που δρουν με τη δική τους βούληση, ενώ η επιστήμη τους ονομάζει «ψυχικές και πνευματικές καταστάσεις που δρουν αυτόνομα». Δηλαδή δεν διαφωνούν παρά μόνον ως προς το όνομα «δαίμονες» , αφού και η αυτονομία των ψυχικών και πνευματικών καταστάσεων δεν είναι παρά ένα είδος βούλησης. Ίσως η μόνη διαφορά βρίσκεται στο ότι η Επιστήμη δεν γνωρίζει γιατί υπάρχουν και γιατί ενεργούν με τη δική τους βούληση (αυτόνομα).
Δεν υπάρχουν σχόλια: