23.4.18

Η χαρά του μοναδικού

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Τί χαρά όταν ,παιδί,
πρωτοείδα τη
θάλασσα, στο λιμάνι
του Πειραιά, στο
ταξίδι μου για την Κρήτη!

Γιατί νιώθουμε χαρά
όταν βλέπουμε
κάτι πρώτη φορά.; Νιώ-
θουμε άραγε
χαρά για το κάθετί.

Όταν είδα το αερο-
λανοφόρο Σαρα-
τόγκα στο λιμάνι της
Θεσσαλονίκης

ένιωσα αγανάκτηση!
Κάποια πράγματα δεν
ευλογούνται με τίποτε!
Νιώθουμε τη χα-
ρά του μοναδικού με

αυτό που αγαπάμε.
Ό,τι αγαπάμε
γίνεται για μας μονα-
δικό. 'Και είδον
ουρανόν καινόν και γην

καινήν (Αποκάλυψη).

Δεν υπάρχουν σχόλια: