14.4.18

Γιατί οι προκλήσεις είναι ελκυστικές;

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Οι προκλήσεις ξυπνάνε
το ενδιαφέ-
ρον μας; Ενώ όταν δεν
μας προκαλεί κά-
τι αδιαφορούμε;

Αδιαφορούμε για-
τί είναι πληκτικό
οτιδήποτε δεν είναι
πρόκληση που πε-
ριμένει μια απάντηση.

Αφαιρέστε τις προκλήσεις
της ζωής λέει
ο Άγιος Αντώνιος και
κανείς δε θερα-
πεύεται απ΄ την πλήξη του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: