25.3.20

Νυκτομαχία

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου
Δε σου φαίνεται πως όλη αυτή η περιπέτεια μοιάζει με νυχτομαχία; Σαν μια μάχη με αόρατο εχθρο; Σαν να δίνουμε γροθιες στον αέρα. Δεν ξέρεις ποιός είναι ο εχθρός και πού βρίσκεται. Νομίζεις ότι είναι έξω, αλλά δεν είναι. Θα προστατεύαμε τον εαυτό μας. Αλλά ο εχθρός είναι μέσα μας. Ο εξωτερικός εχθρός δεν θά 'ξερε πού ακριβώς πονάμε, πού είμαστε ευάλωτοι. Θα φυλαγόμαστε από τις επιθέσεις του.

Πρέπει να φυλάξουμε δυνατό το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Το ανοσοποιητικό δεν είναι κάποιο όργανο του σώματός μας. Είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που είναι δώρο του Θεού στον κάθε άνθρωπο. Όταν φύγει η χάρη, φεύγει κι η ζωή.

Διαβάζω στο Ευαγγέλιο του Λουκά μια περικοπή που μοιάζει με παραβολή, η οποία μιλάει για τη χάρη του Θεού στον άνθρωπο. ΈΤσι τουλάχιστον τη βλέπω εγώ. Παραθέτω την περικοπή αυτή: "Είπεν ο Κύριος τοις εαυτού Μαθηταίς. Προσέχετε από των ανθρώπων. επιβαλούσι γαρ εφ' υμάς τας χείρας αυτών και διώξουσι, πααδιδόντες ες συναγωγάς και φυλακάς, αγομένους επί βασιλείς και ηγεμόνας, ένεκεν του ονόματός μου. Αποβήσεται δε υμίν εις μαρτύριον. Θέσθε ουν τας καρδίας υμών, μη προμελετάν απολογηθήναι. εγώ γαρ δώσω υμiν στόμα και σοφίαν, η ου δυνήσονται ανειπειν, ουδέ αντιστήναι πάντες οι αντικείμενοι υμίν (...) και θριξ εκ της κεφαλής υμών ου μη απόληται. Εν τη υπομονή υμών κτήσασθε τας ψυχάς υμών."

Θεωρω ότι η περικοπή αυτή από το Ευαγγέλιο του Λουκά, σημαίνει να έχουμε την ελπίδα μας στο Χριστό. Αυτός θα μας δώσει "στόμα και σοφίαν", δηλαδή "λόγον ζωής" που δεν θα δυνηθούν οι "αντικείμενοι" να μας βλάψουν. Ούτε μια τρίχα της κεφαλής μας δεν θα χαθεί."

moschoblog.blogspot.com


Δεν υπάρχουν σχόλια: