5.8.18

Θα γνωρίσετε την αλήθεια κι η αλήθεια θα σας ελευθερώσει.

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Θα γνωρίσετε την αλήθεια, είπε ο Κύριος στους Μαθητές Του κι η αλήθεια θα σας ελευθερώσει.

Δεν εννοούσε οπωσδήποτε την αλήθεια για τον κόσμο και ειδικότερα για το πως θα αποκτήσουμε τα αγαθά του κόσμου τούτου. Γιατί σε άλλο σημείο είπε να ζούμε σ' αυτόν τον κόσμο και να μην είμαστε από τα στοιχεία αυτού του κόσμου και ότι πιο πολύτιμο από τη γνώση των αγαθών είναι η γνώση της ψυχής. Γιατί τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος, αν αποκτήσει τον κόσμο όλο και στερηθεί την ψυχήν αυτού. Άρα η γνώση της ψυχής είναι σπουδαιότερη.

ΟΙ Πατέρες της Εκκλησίας λένε πως η αυτογνωσία είναι Θεογνωσία. Άρα αυτός που θα γνωρίσει τον εαυτό του, θα γνωρίσει το Θεό.
Τί είδους γνώση της αλήθειας άραγε; Όχι τον ορισμό της αλήθειας ούτε τις πληροφορίες για το τί είναι η αλήθεια.

Ο Προφήτης Ιωήλ είπε ο Θεός εκ Σιών κεκράξεται και εξ Ιερουσαλήμ. Κι ο Προφήτης Ιωνάς είπε "εν θλίψει εκέκραξα προς το Θεό και ο Θεός με άκουσε και με ελευθέρωσε από την κοιλιά του άδη.

Στο Μαντείο των Δελφών υπήρχε αυτή η επιγραφή, Γνώθι σ' αυτόν. Πώς γνωρίζουμε τον εαυτό μας; Ποιός είναι ο εαυτός μας; Μπορεί κάποιος που δεν πιστεύει στο Θεό να γνωρίσει τον εαυτό του; Άρα η πίστη στο Θεό προηγείται και κατόπιν ακολουθεί η γνώση του εαυτού με το Πνεύμα του Θεού. |Αυτογνωσία και Θεογνωσία εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει. Έτσι πιστεύουμε οι χριστιανοί. Αυτοί που προσπαθούν να γνωρίσουν τον εαυτό τους με τη φιλοσοφία ματαιοπονούν.

moschoblog.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: