29.1.18

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου


Η μορφή καθορίζει το περιεχόμενο ή το περιεχόμενο καθορίζει τη μορφή;

'Εχουμε τη μορφή μας γιατί έχουμε το αντίστοιχο περιεχόμενο ή έχουμε το περιεχόμενο γιατί έχουμε την αντίστοιχη μορφή. Με άλλα λόγια υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ μορφών και περιεχομένων ή είναι μεταξύ τους άσχετα;

Η παροιμία "το πρόσωπο είναι ο καθρέφτης της ψυχής" σημαίνει ότι υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ μορφής και ψυχής. Η άλλη επίσης παροιμία σημαίνει το ίδιο, "οία η μορφή τοιάδε η ψυχή".

Αν αληθεύει ότι η μορφή και το περιεχόμενο έχουν ουσιαστική συγγένεια μεταξύ τους, προβάλλει το ερώτημα ποιός καθορίζει τη συγγένεια αυτή; Οπωσδήποτε όχι η τύχη, όπως πιστεύει ο υλισμός!

Κατά τη Χριστιανική Διδασκαλία, όλη η δημιουργία φέρει τη σφραγίδα του Δημιουργού !

Δεν υπάρχουν σχόλια: