21.3.17

Ο ανώτερος άνθρωπος

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

        Ο ανώτερος άνθρωπος είναι ένας καταλύτης. Όταν τον πλησιάζεις ή γίνεσαι ανώτερος κι εσύ, τουλάχιστον όσο βρίσκεσαι κοντά του ή γίνεσαι χειρότερος. Πάντως δεν μένεις ο ίδιος.
       Ο ορισμός του καταλύτη είναι αυτός: Καταλύτης είναι η ουσία που με την παρουσία της διευκολύνει μία χημική αντίδραση, χωρίς όμως να λαμβάνει μέρος στην συγκεκριμένη αντίδραση.
      Η παρουσία του Ιησού σ' αυτούς που ετοιμάζονταν να λιθοβολήσουν την μοιχαλίδα υπήρξε καταλυτική. Δεν μπορούσαν να ασκήσουν βία με την παρουσία του Ιησού. Υπήρξαν όμως περιπτώσεις, που ο Ιησούς εξαγρίωσε το πλήθος με την παρουσία του: "Εβάστασαν ουν πάλιν λίθους οι Ιουδαίοι ίνα λιθάσωσιν αυτόν. απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς. πολλά καλά έργα έδειξα υμίν εκ του πατρός μου. δια ποίον αυτών έργων λιθάζετέ με; " (Ιω.10:31)
        'Ετσι όπως ο ανώτερος άνθρωπος είναι ένας καταλύτης, το ίδιο καταλύτες είναι και η ανώτερη Τέχνη και η Πίστη. Στην καταλυτική δύναμη του Ωραίου και του Ιερού, διακρίνεται το αισθητικό και το θρησκευτικό βίωμα, από τα συναισθήματα.
       Η ευχαρίστηση από το άκουσμα ενός μελωδικού τραγουδιού δεν είναι καταλυτική, όπως είναι το αισθητικό βίωμα σε μια τραγωδία (πρβλ.τον ορισμό του Αριστοτέλους ) ή όπως είναι το θρησκευτικό βίωμα του Ιερού, στην λατρεία του Θεού, στην Εκκλησία ή στην καθαρή από αλλότριους λογισμούς, αυτενεργούμενη, αδιάλειπτη, νοερά προσευχή του Ονόματος του Ιησού.
moschoblog.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: