27.5.18

Το πρόβλημα αυτού του τόπου

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Το πρόβλημα αυτού του τόπου είναι ότι οι κάτοικοι στην πλειονότητά τους μιλούν μια μετάφραση της ελληνικής , αλλά δεν σκέφτονται στην ελληνική γλώσσα. Σκέφτονται σε άλλες γλώσσες και μεταφράζουν στην ελληνική γλώσσα.

Θα μπορούσαμε να πούμε, ότι ο κόσμος αυτός "χάθηκε στη μετάφραση". Π.χ σκέφτονται την έννοια της δικαιοσύνης, σε κάποια γλώσσα της Δύσης και μιλούν για τη δικαιοσύνη, σε μια μετάφραση της ελληνικής. Το ίδιο για την έννοια της ελευθερίας, της δημοκρατίας κ.ά.

Η διάσπαση αυτή σκέψεως και γλώσσης, είναι μια μορφή σχιζοφρένειας. Γιατί σχιζοφρένειας; Διότι σε κάθε περίπτωση, είναι δύο ή και περισσότερα Εγώ, που αδυνατούν να γνωρίσουν το ένα, το άλλο!

Δεν υπάρχουν σχόλια: