6.12.17

Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Η αίσθηση της παρουσίας ενός ανθρώπου είναι άμεση επαφή με αυτόν τον άνθρωπο , που αισθανόμαστε την παρουσία του. Είναι η επαφή που το Ευαγγέλιο την ονομάζει «επαφή πρόσωπο με πρόσωπο» και όχι με τη μεσολάβηση τρίτου προσώπου. Αίσθηση της παρουσίας είναι όπως όταν βλέπουμε ένα πράγμα αυτό το ίδιο και όχι την εικόνα του σε κάποιον καθρέφτη.
Την εποχή που ζούσε ο Απόστολος Παύλος, φαίνεται ότι κάποιοι διέστρεφαν τα λόγια του, ότι είναι θεωρίες (συλλογισμοί), «λόγια του αέρος», όπως θα λέγαμε σήμερα, που δεν έχουν πρακτικά αποτελέσματα ούτε μπορούν να εφαρμοστούν στη ζωή, γιατί δεν είναι η ίδια η ζωή, αλλά μια εικόνα για τη ζωή. Ό άνθρωπος, που δεν έχει την αίσθηση της παρουσίας, σχηματίζει μια εικόνα για τον κόσμο και με την εικόνα αυτήν πορεύεται. Έτσι κατηγορούσαν ότι είναι και η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου. Όταν είναι διδασκαλία του γραφείου, θεωρίες και συλλογισμοί, όχι ιστορικά γεγονότα.
Το ίδιο φαίνεται ότι διέδιδαν παντού και για τους Ευαγγελιστές αυτοί που δεν τους άρεσε η διδασκαλία του Ιησού για τους φτωχούς και τους αδύνατους, γι’ αυτό και στην πρώτη επιστολή του σε πολλές εκκλησίες, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει, ότι δεν γνώρισαν μόνον την διδασκαλία του Ιησού, αλλά και τον ίδιο, «Σας γράφουμε για τον ζωοποιό Λόγο, που υπήρχε εξαρχής. Εμείς τον έχουμε ακούσει και έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια. Μάλιστα τον είδαμε από κοντά και τα χέρια μας τον ψηλάφησαν και καταθέτουμε τη μαρτυρία μας.
Στην επιστολή του προς τους Κολοσσαείς, ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι η διδασκαλία του δεν είναι συλλογισμοί, ανεφάρμοστοι στη ζωή και ότι πρέπει να γνωρίσουν το μυστήριο του Ιησού Χριστού, γιατί σ’ αυτό βρίσκονται κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης.

Και φέρνει σαν παράδειγμα τον εαυτό του, που ενώ είναι σωματικά μακριά τους, με το πνεύμα του βρίσκεται μαζί τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν από αυτόν μόνο τους συλλογισμούς του, αλλά μπορούν να έχουν την αίσθηση της παρουσίας του, ως άνθρωπος με σώμα και με πνεύμα.
Φαίνεται ότι οι κυριότερες αντιρρήσεις και εκείνη την εποχή, όπως και τη σημερινή , είναι για το πρόσωπο του Ιησού, αν είναι ο Θεάνθρωπος και δεν είναι απλώς μια διδασκαλία, όπως οι άλλες.
Πράγματι για καμιά από τις διάφορες διδασκαλίες δεν έχουμε την αίσθηση της παρουσίας ενός ανθρώπου όπως για τον Ιησού ούτε π.χ. για την βουδιστική διδασκαλία έχουμε την αίσθηση της παρουσίας του Βούδα ούτε για την ταοϊστική διδασκαλία έχουμε την αίσθηση ενός προσώπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: