17.8.12

"Όταν δεν τηρείται η οδός, οι τιμές είναι ντροπή!"

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

                                         "Άνευ εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν"
     

       Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, για να ελέγξει τον βασιλιά παραιτήθηκε από τα πλούτη, από τις τιμές, από τα αξιώματα και γενικά από τα αγαθά αυτού του κόσμου. Ο Κύριός μας, επίσης , έζησε σ΄ αυτόν τον κόσμο, χωρίς να είναι από τα στοιχεία αυτού του κόσμου. Το ίδιο παράδειγμα έδωσε και σε μας: Όποιος κάνει κάτι γι΄ αυτούς τους ελαχίστους, δηλαδή γι΄ αυτούς που στερούνται τα αγαθά αυτού του κόσμου, σε μένα το κάνει, είπε.

     Οι πολιτικοί της Ελλάδος διαφωνούν στη βουλή, για τα μάτια του κόσμου και δέκα λεπτά αργότερα είναι μαζί. Την εικόνα αυτή την βλέπει ο λαός. "Κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει,", λέει.

     Η εικόνα είναι σύμβολο. Οι πιστοί βλέπουν τον Κλήρο μαζί με την εξουσία. Η εικόνα αυτή των κληρικών με την εξουσία είναι επίσης ένα δυνατό σύμβολο του ότι κλήρος και εξουσία είναι ένα. Αργά η γρήγορα η εικόνα αυτή μεταφέρει την αντιπάθεια, αν όχι και το μίσος του κόσμου για την εξουσία στον Κλήρο. Αυτό έγινε στη Δύση.

    Στη Δύση ο καθολικισμός αποσχίστηκε από την Εκκλησία, γι΄ αυτόν ακριβώς το λόγο: για την εξουσία. Ενώ η Εκκλησία παρέμεινε στην αρχική Οδό που δίδαξε ο Κύριός μας, στην πνευματική Οδό. 

    Η απόσχιση του καθολικισμού για την εξουσία προκάλεσε στο δυτικό κόσμο μίσος για τον καθολικισμό, τον γνωστό "αντικληρικαλισμό". Αντικληρικαλισμός δεν υπάρχει στην Ορθοδοξία, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, παρά τον πόλεμο που κάνουν οι εχθροί κατά της Εκκλησίας και του Κλήρου. 

     Οι πιστοί γνωρίζουν τον προορισμό της Εκκλησίας που είναι να αγιάζει τον κόσμο και να μην διακρίνει τους ανθρώπους σε πλούσιους και φτωχούς, σε καλούς και σε κακούς. Για την Εκκλησία όλοι οι άνθρωποι είναι εικόνες του Θεού.

    Στον ορθόδοξο κόσμο δεν υπάρχει αντικληρικαλισμός επειδή η οδός της Ορθοδοξίας είναι η εκζήτηση του Αγίου Πνεύματος και όχι η "φιλία" του Μαμωνά. Από τη "φιλία" του Μαμωνά θέλουμε να θεραπευτούμε και ακολουθούμε την ορθόδοξη ησυχαστική και ασκητική παράδοση, της καρδιακής κάθαρσης, του φωτισμού και της ένωσης με το Θεό! 

   Η οδός αυτή ονομάζεται νηπτική , διότι στηρίζεται στην νοερά προσευχή, την οποία ασκούν οι πιστοί με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Κανένας δεν μπορεί να πει "Κύριε Ιησού" χωρίς να το πει μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Αυτό σημαίνει ότι η νοερά προσευχή δεν είναι μια μέθοδος αυτοτελείωσης και αυτοσωτηρίας, δίχως τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.  
 
     Ρώτησαν κάποιον γέροντα σχετικά με την ποιότητα της νοεράς προσευχής, δηλαδή της επίκλησης του Ονόματος του Ιησού και απάντησε ότι δεν εξαρτάται από μας η ποιότητα της προσευχής, αλλά η ποσότητα.

    Ο Κλήρος τώρα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην εικόνα του να εμφανίζεται μαζί με την εξουσία
και στην εμπιστοσύνη των πιστών, την οποία κινδυνεύει αργά ή γρήγορα να απωλέσει, αν επιλέξει τις "τιμές" μαζί με την εξουσία. 

    "Όταν δεν τηρείται η Οδός, οι τιμές είναι ντροπή."

     

      

Δεν υπάρχουν σχόλια: