18.7.18

ΕΞΟΥΣΙΑ

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου


«Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα μετά χαράς λέγοντες. Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν τω ονόματί σου. Είπε δε αυτοίς. Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα.
Ιδού δίδωμι υμίν την εξουσίαν του πατείν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμιν του εχθρού, και ουδέν υμάς ου μη αδικήση.» (Λουκάς κεφ Ι’ , 17-19)

Ο Κύριος έδωσε την εξουσία στους εβδομήκοντα Μαθητές Του, αλλά και σε μας που μπορεί να είμαστε κακοί μαθητές, αλλά είμαστε μαθητές Του.Και ποια είναι αυτή η εξουσία; Είναι η εξουσία της προσευχής του Ονόματος του Ιησού υπέρ των εχθρών μας.

Η εξουσία της προσευχής του Ονόματος του Ιησού υπέρ των εχθρών μας αφαιρεί όλη τη δύναμη του εχθρού, αφαιρεί όλη τη δύναμη από τους ανθρώπους που στην κακία τους είναι όφεις και σκορπιοί και τίποτε δεν μπορεί να βλάψει τον προσευχόμενο υπέρ των εχθρών του.

Η μακαρίτισσα μητέρα μου Ελένη μου έλεγε , πως στην Εκκλησία, στα Σα εκ των Σων", προσευχόταν πρώτα για τους εχθρούς και μετά για τους δικούς της.
Πιστεύω πως και στον Ουρανό τώρα το ίδιο θα κάνει!

Ο Απόστολος Παύλος λέει πως όταν προσεύχεσαι υπέρ των εχθρών σου, τους βάζεις ένα κανίσκι αναμμένα κάρβουνα επάνω στο κεφάλι τους!

moschoblog.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: