26.2.18

Το εχθρικό πνεύμα που επικρατεί στην Ελλάδα! Το παγκόσμιο πρόβλημα που δεν εννοούν οι λαοί!

Μόσχου Λαγκουβάρδου

ΤΟ ΕΧΘΡΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το πνεύμα που επικρα-
τεί στην Ελλάδα,
δεν είναι φιλικό στους
Έλληνες. Είναι
από ξένους για τους ξένους!

Τα μόνα όπλα των Ελ-
λήνων για να αν-
τισταθούν στην επιβουλή,
είναι η γλώσσα
και η Ορθοδοξία!

Δεν θα εκνικήσει η
επιβουλή! Η
Ελληνική Γλώσσα και
η Ορθοδοξία
θα φυλάξει την Ελλάδα!

Θα μου πείτε, φοβάσαι
τους ξένους; Όχι.
Τη βουλησιαρχία τους,
που βασανίζει
και τους ίδιους, φοβάμαι,

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΝΟΟΥΝ ΟΙ ΛΑΟΙ

"Γιατί βογγούν τα Έθνη;
Γιατί στενάζουν
οι λαοί;"* Ποιό είναι το
παγκόσμιο πρό-
βλημα που δεν εννοούν;

Τί συνέβη και διώ-
χτηκαν οι πρωτό-
πλαστοι απ' τον παράδεισο;
Γιατί τους εξα-
πάτησε ο Πονηρός;

Ποιό είναι το θεμέλιο
του ανθρώπου; Ο
αληθινός άνθρωπος
ή η εξουσία
των κραταιών της γης;

Δεν θέλουμε να είναι
ο Χριστός το θε-
μέλιο της κοινωνίας,
είπαν οι επα-
ναστάτες μπουρζουάδες!

Αλλά τί ήθελαν στην
πραγματικότητα;
Ήθελαν το Πνεύμα να
προσκυνάει την
εξουσία των κραταιών.

Αλλά η εξουσία
με τον ενδόμυ-
χο φόβο της του υπερ-
πληθυσμού είναι
ο Εχθρός του ανθρώπου!

Το πνεύμα δόθηκε στον
άνθρωπο, να τον
προστατεύει από την
Εξουσία. Αν
προσκυνάει την Εξουσία;

Ποιό όπλο έχουν τα Έθνη;
Ποιό όπλο έχουν
οι λαοί; "Πάν γόνυ κάμ-
ψει και πάσα γλώσ-
σα θα ομολογήσει

το Χριστό, λέει η Γραφή!
Όποιος έχει το
πνεύμα δυνατό δεν έχει
θέση στο θάνατο,
Γιατί στενάζουν οι λαοί;

_________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια: