23.4.15

ΜΗΔΕΝ

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Αν είμαι μηδέν, τίποτε δεν μπορεί να με κάνει κανένας. Ούτε καλό ούτε κακό. Είσαι μηδέν, μου λέει ο πνευματικός μου. Και το πρόσωπό μου, η προσωπικότητά μου. του λέω. Ό,τι καλό έχουμε είναι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,

Αν εμένα καταδίωξαν κι εσάς θα σας καταδιώξουν.

Μια ερμηνεία είναι η γραμματική ερμηνεία, ότι αφού καταδίωξαν τον Ιησού, θα καταδιώξουν κι αυτούς που ακολουθούν τον Ιησού, επειδή τον ακολουθούν.

Μια άλλη, πνευματική, ερμηνεία είναι ότι αφού καταδίωξαν τον Ιησού, δεν θα καταδιώξουν εμάς που τον ακολουθούμε!

Δεν υπάρχουν σχόλια: